We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Om svik, moral, lovbrudd og sånn

2 0 88
12.02.2019

DebattByens innbyggere er totalt overkjørt og gjort betydningsløse i et høyest sannsynlig både uetisk og lovstridig byutviklings- og eiendomsutviklingsprosjekt i forbindelse med den nye jernbaneutbyggingen.

Det har vært stor motstand over svært mange år mot trasévalget over havneområdet. Motstanden har kommet fra pendlerforeningen, gårdeierforeningen, handelsstanden, deler av næringslivet, meningsmålinger, flere innbyggerinitiativ, markeringer, flere aksjonsgrupper som Moss 2010 og BBM og generelt stort engasjement i mediene og på Facebook.

Til tross for den stor motstanden og til tross for at loven er tydelig på at relevante alternativer skal utredes, har byens politiske flertall i alle år nektet å lytte til all motstand og nektet å skaffe seg mer fakta og kunnskap om andre trasé-muligheter og derved nektet å følge lovverkets tydelige ordlyd. Jf. forskrift om konsekvensutredninger, regjeringens lovkommentarer til Plan- og bygningsloven, Finansdepartementets veiler nr. 9, samt Grunnlovens § 98, «alle er like for loven».

Politikernes ekstremt steile ståsted kommer i et enda merkeligere lys når vi vet at stasjonsplasseringen og traseen over havneområdet scoret dårligst i utredningen fra 1993 og at den ikke tilfredsstiller mål og krav for Intercity. Det har også fremkommet sterke advarsler (i 2012 og 2013) fra fagfolk i Statens vegvesen om svært dårlige grunnforhold. Den valgte jernbanetraseen sperrer for og skaper vanskeligheter og vil fordyre byggingen og forhindre gode løsninger av ny R19 gjennom byen. I stedet for å kreve granskning av de urovekkende påståtte konsekvensene, ble varsleren ignorert og politisk........

© Moss Avis