We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kalp krizi de artık iş kazası sayılıyor

18 0 3
18.10.2017

Değerli okurlar, bugün kalp krizlerinin de iş kazası sayılmasından bahsedip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

Çalışma hayatında hiç karşılaşmak istemediğimiz ve en çok üzüldüğümüz durumlardan birisi “iş kazası” olayıdır. Maalesef iş kazaları da neredeyse her sektörde olmakla beraber inşat ve madencilik sektöründe daha sık yaşanmaktadır.

İş kazalarının önlenmesi adına mevzuatta hem işverenlere hem de çalışanlara önemli sorumluluk yüklenmiştir. Ülkemizde iş kazalarının giderek artması ile de Yasa Koyucu 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir.

İşyerinde kalp krizi geçirilmesi iş kazası kapsamında değerlendirilir mi konusunda farklı görüşler bulunmakta idi ancak yargı kararları sonucunda SGK’da artık iş kazası olarak değerlendirmeye başladı.

İŞYERİNDEKİ KALP KRİZİ İŞ KAZASI SAYILMAMAKTAYDI

İşyerinde geçirilen kalp krizi 2011/50 sayılı genelge gereği iş kazası sayılmamaktaydı. 2011/50 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması Genelgesi’ne, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili........

© Milli Gazete