We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Muhasebe

1 0 1
04.01.2018

Rabbimiz biz insanlara rahmet ve kereminden dünyada da ahirette de mutlu olabilmemiz için son Kitabı Kur’an-ı Kerim ve son Elçisi (s.a.v) ile özgün, üstün, benzersiz, eşsiz, mükemmel bir düzen sunuyor, teklif ve tavsiye buyuruyor. Kendi irademizle fert ve toplum olarak iki seçeneğimiz var: Ya O’nun yolu/düzeni/dini/hayat tarzı İslam’ı seçeceğiz veyahut da öteki din/düzen/yol ve hayat tarzlarından herhangi birisini seçeceğiz. Sonuçlar da bildirilmiş: Kurtuluş ve hüsran. Tevhid ve adalette kurtuluş, saadet; şirk ve zulümde hüsran var. Kaç yüz yıldan beri de dünyada zulüm egemen.

Hayat kitabımızda inanmamız gerekenler, bilmemiz gerekenler, yapmamız gerekenler (emir-farz), yapmamamız gerekenler (yasak-haram) bildirilmiştir. Lehimize ve aleyhimize olan şeyleri bilmemiz farz. Bilmemek mazeret sayılmıyor. İlimsiz amel de, amelsiz ilim de makbul değil. Niyet de, ilim de, iman da, amel de... Farzlardan. İhlassız ise hiçbir ilim ve amelin sahibine yararı yok. İman, ilim, ihlas, amel... Hepsi farz. Olmazsa olmazlar.

Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz sorunlarımız giderek artıyor. Ve doğal olarak çözümlerine ilişkin farklı görüşlerimiz var. Biz de müslüman kimliğimizin gereği olarak, Kur’an ve Sünnet ışığında baktığımızda gördüğümüz şudur: Tüm sorunlarımızı küresel sistemin bir parçası olan bu düzen üretmekte ve çoğaltmaktadır. Temel sorun, düzen sorunudur. İstikamet sorunudur. Bu düzen arkasını vahye dönmüş, aksi istikamette kurulup, konumlandırılmış yürütülmektedir. Temelinde tevhid ve adalet olmayan bir düzenle yönetiliyoruz. Kur’an ve Sünnetle yakınlaşmak yerine uzaklaşıyor, uzlaşamıyoruz.

Kur’an, mehcur... (Furkan,30) Kur’an terkedilmiş, hayatımızın dışına itilmiş, hükümleri geçersiz sayılmış, bölünmüş, sınırlandırılmıştır. Ya “oku”muyoruz; ya lafzını okuyup, anlamını, amacını “oku”muyor, bilmiyor, anlamıyor, uygulamıyoruz...

Rabbimiz; “Kur’an’dan yüz çevirmemizin dünyada dar/sıkıntılı bir hayata neden olacağı”nı, “Allah’a ve Resulüne muhalefet edenlerin zillete düşeceği”ni, “Başımıza gelen musibetlerin günahlarımız nedeniyle olduğu”nu, dünyada da güzel bir hayatın ancak iman ve salih amellerle mümkün olabileceği”ni, “toplumların izzet ve devlet (egemenlik)lerinin ancak iman ve salih amellerle mümkün olabileceği”ni açıkça ifade etmiştir.

Efendimiz de veda hutbesinde kendisinden sonra kurtuluş için Kur’an ve Sünnet emanetlerine sahip........

© Milli Gazete