We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hayatımız seçim

2 0 1
18.01.2018

Allah Teala’nın irade sıfatının tecellisiyle, hem cinlerde hem de biz insanlarda irade (isteme/dileme/seçme/tercih etme) kuvvet ve kabiliyetinin varlığını inkar mümkün değildir. ”O(c.c) hep vardı. Hiçbir şey yoktu.” O(c.c) her şeyin yokluktan varlığa çıkmasını emir ve irade etti.Ve her şey “kün/ol” emir ve iradesiyle oluştu. İnsanın adı bile yoktu. Ve “halife”, ”ahseni takvim”, ” eşrefi mahlukat” olarak topraktan/balçıktan yaratılmış Ruhundan üflemesiyle bilinen akıl, şuur, irade, düşünce, işitme, konuşma, görme, anlama vs.. gibi birçok yetenekle donatılmıştır. Emanet denilen kulluk sorumluluklarını da kendi irademizle kabul etmişiz ve cennetteki meyve yasağının ihlali nedeniyle de geçici ikametten sonra Kendisine/ahirete dönmek ve sorgulanmak üzere dünyaya indirilmişiz. (Hz. Adem… Hz. Havva)

İslam fıtratı üzerine doğarız. Reşit/mümeyyiz çağımızda da seçme/tercih hak ve hürriyetimiz var. Çünkü bize seçebilme yeteneği verilmiştir. İstersek iman ederiz, istersek inkâr ederiz. Fücur veya takva, hak veya batıl, tevhid veya şirk yollarını seçebilir, tercih edebiliriz. Adem’in (a.s) yaratılıp halife kılınmasına O’na secde emrine melekler hemen icabet ettiler. Yaratılışları gereği olarak… Ancak İblis itiraz etti. İsyan etti. Kibirlendi, Adem (a.s)ı küçümsedi, kıskandı ve lanetlendi. Çünkü İblis cinlerdendi. Ve isyan ve itaat yetenekleri vardı. İlmi de ibadeti de çoktu. Tercihini isyandan yana kullanıp, pişmanlık duyup, tevbe ve istiğfar etmeyince lanetlendi. Adem (a.s) ise hatasından dolayı kendisini kınadı, tevbe istiğfar etti. Hatasını kabullendi ve sonra affedildi.

Sınavdayız. Denemedeyiz. ”Kalü Bela” da Rabbimizle yaptığımız sözleşmeye vefa edip, etmeyeceğimizle deneniyoruz. Cinler ve insanlar dışında tüm mahlûkat her halde, her an secdede, itaattedir, teslimiyettedir. Emirlere tam saygılı ve teslimdirler. Melekler masumdurlar, onlar için itaatsizlik söz konusu değildir. Sadece nur/akıldırlar. Hayvanların ise nefsi vardır aklı yoktur. Hem meleklerin hem de hayvanların sorumlulukları yoktur. Sorumluluk cinlerde ve insanlardadır. Cinlerde hem akıl, hem de nefis vardır. Dolayısıyla kulluk/sorumluluk için akıl........

© Milli Gazete