We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Хлябът няма да поскъпне драстично

3 0 0
11.07.2018


Повишаването на цената на природния газ и еленергията не би трябвало да се отрази на цената на хляба. Той е бързо оборотна стока, а разходите, които представляват сериозна част от неговата себестойности, са транспортните. Хлябът е пазарен продукт, той не е субсидиран от държавата и не изпълнява социална роля. Като бързооборотна храна обикновено в цената, която плаща потребителят, той не е наясно и не знае, че доставната цена на хляба представлява едва 60% от цената, която се плаща в магазина. 20% са ДДС, а други 20% остават за търговеца. Те обаче също се плащат от крайния потребител. Обикновено хлебопроизводителят печели 1........

© Marica