We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gezonde band met Israël gaat niet zonder erkenning Palestijnen

13 19 21
12.01.2019

Verbondenheid met het jodendom past bij christenen. Maar liefde voor Israël verblindt hen als zij het bestaan van een ander volk – de Palestijnen – ontkennen of onzichtbaar maken.

De band met Israël is belangrijk voor de kerk, maar laat de Bijbel erbuiten. Emeritus hoogleraar Pieter W. van der Horst publiceerde op 5 januari een essay met deze strekking in Letter&Geest, de zaterdagbijlage van Trouw. Aanleiding voor het essay is een gespreksmiddag op 14 januari over de standpunten van predikant Jan Offringa en het manifest van een aantal liberale theologen. Zij stellen dat de speciale plaats van Israël binnen de christelijke theologie moet worden geschrapt.

Precies zoals deze liberale theologen wil ook Van der Horst wegblijven bij het laten buikspreken van de Bijbel en de idee van een ‘landbelofte’ voor Israël. Deze komt volgens hem voort uit een al te letterlijke en daarmee gevaarlijke uitleg van de Bijbel. Volgens hem zijn er twee andere belangwekkende redenen om Israël te steunen en de band met het land vast te houden: tweeduizend jaar Jodenvervolging en de opkomst van nieuw antisemitisme.

Verontrustend
Grotendeels kan ik instemmen met zijn betoog. De ernst en omvang van antisemitisme in verleden en heden is boven elke twijfel verheven. Het is echter opmerkelijk en verontrustend dat Van der Horst in zijn essay niet één keer de woorden Palestijnen of Palestina gebruikt. Bij het essay staat een grote kaart afgebeeld met daarop zowel Israël als de Palestijnse gebieden. Maar........

© Joop