We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi kan ikke fortsette som før

2 0 211
30.10.2018

For 18 år siden hørte jeg om klimaendringene for første gang. Jeg var 12 år gammel, bodde i Harstad, oljebyen i nord, og hørte et foredrag fra Natur og Ungdom. Den gang var det kampen mot Snøhvitutbygginga i Hammerfest og oljeboring i Barentshavet som stod på agendaen. Og jeg husker hvilken øyeåpner det var for meg, at vår olje og gass var med å skape klimaendringer som trua andre mennesker på livet.

En av setningene fra det foredraget brente seg fast i meg: «Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang».

Nå har det gått 18 år, men den setningen er ikke blitt noe mindre usann med årene. Vi er i ferd med å få en klode med matmangel, med millioner av mennesker på flukt, redusert tilgang på rent drikkevann, døde skoger og korallrev, og økosystemer som kollapser. Derfor er vi nødt til å endre måten vi lever, hvordan vi reiser, hva vi spiser og hvor vi investerer pengene våre. Klimaendringene gjør at ingenting kan bli som før.

Samtidig som klimaendringene er den største utfordringen som menneskeheten noen gang har stått overfor, gir det oss også muligheter til å skape et bedre samfunn enn det vi har i dag. Med mindre forskjeller mellom folk, med rike økosystemer og et klima som gir oss en levelig klode.

Det kan virke som om vi alle er enige om at vi skal gjøre mer, og at vi skal nå målene i Parisavtalen. Det er et godt utgangspunkt, men for at vi skal komme dit, er det også viktig at vi husker........

© iTromsø