We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Arnøy Laks AS er urettmessig brakt i vanry

3 0 7
13.11.2018

I sitt leserinnlegg publisert i iTromsø den 9. november i 2018 fremsetter Naturvernforbundets Ståle P. Fremnesvik en påstand om at Arnøy Laks AS skal ha unnlat å rapportere inn en avlusing med Alphamax og virkestoffet deltametrin høsten 2015.

Avlusing av fisk er en kostbar operasjon, der man bruker setter store menneskelige og materielle ressurser i sving. I tillegg vil en avlusing medføre fysisk påkjenning på fisken som er vårt husdyr. Nedsatt fiskevelferd gjør vår virksomhet mer risikofylt og kan i ytterste konsekvens også medføre både nedsatt kvalitet på våre ferdigvarer og ikke minst medføre sykdom og forhøyd dødelighet i våre oppdrettsanlegg.

I tillegg er all bruk av medikamenter negativ, både for fisk, hensynet til resistensutvikling og hensynet til nærmiljøet rundt oppdrettsanlegget. Etter vårt skjønn er det derfor ingen motsetningsforhold imellom oppdretters økonomi og hensynet til ytre miljø.

Arnøy Laks AS har vært både initiativtaker og pådriver for god struktur i havbruksnæringen i Nord-Troms. Vi har vært tidlig ute og har sammen med våre naboer utviklet en god sonestruktur som har redusert lusepåslagene og videre gitt reduserte behov for avlusing av fisk. Vår måte å drive på har etter hvert også blitt en suksessformel i andre deler........

© iTromsø