We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Boström: Ojämn kamp mot utsattheten

3 24 142
12.10.2018

Igår kunde vi läsa i GP att 663 barn är akut hemlösa i Göteborg. Det innebär att de tvingas bo på vandrarhem, akutboenden, härbärgen eller hos släkt och vänner. Man kan diskutera om siffran är hög eller låg, givet den svåra bostadssituationen i staden. Men naturligtvis är varje barn som saknar ett eget hem ett barn för mycket. Frågan är hur samhället ska komma till rätta med problemet?

Vissa barn kommer alltid att fara illa; barn till missbrukande, utslagna eller psykiskt sköra föräldrar. I dessa fall handlar det främst om att den idag överlastade socialtjänsten behöver få rimligare förutsättningar för sitt arbete.

Men som det ansvariga kommunalrådet, Marina Johansson (S), påpekar för GP är hemlösheten i........

© Göteborgs-Posten