We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Alice Teodorescu: Normlösheten slår sönder samhället

3 114 4205
12.01.2019

I fjol mottog arbetsmiljöverket i Västmanland nio anmälningar om hot och våld i skolan. Enligt skyddsombuden är mörkertalet stort. I ett inslag i SVT berättar en uppgiven vice ordförande för Lärarförbundet i Västerås, Camilla Lundberg, om medlemmar som vittnar om att hoten och våldet inte enbart kommer från elevernas håll utan också från föräldrarnas. Som exempel lyfter Lundberg föräldrar som reagerar på hur läraren hanterar allehanda situationer i klassrummet.

"De vill prata med läraren och väljer att ta med sig flera vuxna, släktingar, vad som. De tar sin in på skolgården för att ta sig till läraren och prata. Det upplevs naturligtvis som en väldigt hotfull situation av läraren. /.../ Ju äldre elever desto mer fysiskt våld, ju yngre, desto mer hot. Och ju äldre eleverna blir desto värre blir hoten", menar Lundberg (SVT 9/1).

Situationen är dessvärre inte unik för den nämnda regionen. Också i riket som helhet har anmälningarna om hot och våld ökat stadigt under det gångna året. Totalt rör det sig om 845 stycken incidenter. Bland dessa återfinns 54 händelser där kniv........

© Göteborgs-Posten