We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kan polariseringen bli Sveriges räddning?

2 15 39
12.07.2018

En demokrati kännetecknas av pluralism. Olika frågor belyses från olika perspektiv och med motstridiga argument så att de som följer debatten kan utveckla en genomtänkt position. Den öppenheten bör naturligtvis inte bara gälla småfrågor eller personfrågor – en politiker gillas av vissa personer, men ogillas av andra. Det är framförallt de stora frågorna som kräver en allsidig debatt med genomtänkta och transparanta åsikter för och emot: skattetrycket, pensionsnivån, invandringen, multikulturalismen, medlemskap i EU och Nato.

Den politiska kulturen i den svenska eliten gillar konsensus och strävar efter ”breda lösningar” (över blockgränsen) i stora frågor så att de kan avföras från debatten. Detta konsensusideal är i konflikt med demokratiska ideal och är en stark kraft som skyddar dåliga lösningar.

Mycket gott kan sägas om kompromisser – speciellt när det är en ren intressekonflikt som kan lösas med att ”man går halva vägen var”. Men det går också att notera mycket negativt om kompromisser. Ett gammalt skämt är att en kamel i själva verket är en häst, en häst som ritats av en kommitté. Den som funderar på en politisk kompromiss bör betänka hur bra den är jämfört med den rådande lösningen. Att uppnå en kompromiss bör inte ses som ett självändamål. En eftergift som innebär en försämring av ens föreslagna lösning kan vara praktiskt politiskt nödvändigt, men för det behöver man inte lägga ner ansträngningarna att uppnå ett steg till. Diskussionen om framtidens lösning bör fortsätta även när man tagit ett etappbeslut.

Om politikerna själva får välja blir det ofta fokus på pseudofrågor som ”politiskt förtroende” och ”ett enigt kontra ett splittrat regeringsalternativ”. En mer intelligent lösning kräver att radikala mål ställs mot varandra och att det förs raka resonemang. Uppdelning i genomförandesteg och teknikaliteter är däremot frågor för representanter och myndigheter, inte för........

© Fria Tider