We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kişilik, siyaset ve iktidara benzeme...

4 3 13
07.02.2019

Bir insan kendi kişiliğiyle, anlayış ve alışkanlıklarıyla şekil alır. Hayat süreci içerisinde bazı şeylere karşı çıkar, bazı şeyleri, savunur. Asıl olan kendine ait özel bir kişiliğinin varlığıdır.

İnsan kendine ait ve farklılığını farkındalığını belirleyen kişiliğiyle bir kimlik kazanır. Tebarüz eden ve müşahhaslaşan bu kişiliğinden her değişim-dönüşümü eğer kişiliğinin tekamülüne yönelik ise bu o insanı daha bir saygın ve farklı kılar. Eğer kişilik zaafları olarak menfaatlerine yönelik olarak değişim-dönüşüm gerçekleşiyorsa o zaman kişilik aşınmasından kaybından söz etmek gerekir.

Kişi kendisi ve kişiliğiyle var olmuyor ve ayakta durmuyorsa, özendiklerine, etkilendiklerine, güçlü gördüklerine benzemeye başlar.

Kendisi olmayan başkalarını değiştiremez ve başkalarına benzemeye başlar.

Örgütler ve siyasetler de böyledir. Topluma sundukları iddia ve ideallere bağlı kaldıkça kök salar ve güç kazanırlar.

Söylemlerinde ve eylemlerinde kendisi olmayan örgüt veya siyasetler; iş tuttukları güçlülere benzemeye başlarlar.

İktidar ise en değiştirici güçtür. Her devlet iktidarının kendine ait bir paradigması, ideolojisi ve rejimi vardır. Devlet iktidarları kendilerini koruma reflekslerini; iktidara gelenleri değiştirip dönüştürmek, kendilerine benzetmekle gerçekleştirirler.

Bu itibarla iktidara talip olan siyasetler, devlet iktidarlarının yanlış buldukları, halka uzak gördükleri yanlarına muhalefet etmekten neşet ederler.

Asıl sorun........

© Fikir Zemini