We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

'Yeni devlet düzeni'!

7 16 86
12.07.2018

“Yeni Devlet düzeni” olarak da ifade edilen devletin baştan aşağıya bürokratik merkezi yapılanması ve işleyişinin daha merkezi, daha otoriter, daha baskıcı, içeride ve dışarıda sınıf ve kast diktasını tekelci gericiliğin çıkarlarıyla bağlı uzlaşmaz ve şiddetde sınır tanımaz bir anlayışla uygulamaya geçirecek şekilde yeniden düzenlenmesiyle “yeni bir dönem”e girilmiştir.

Bu yeni dönem “Beştepe Külliyesi” olarak da adlandırılan ve kimilerince de “Yeni Osmanlı Sarayı” olarak tarif edilen “Başkanlık Sarayı”nda düzenlenen göşterişli törenle; top atışları, mehteran ve dualarla, “alimler” ve “tebaa”nın alkışları ve suvari birlikleri eşliğinde, henüz “Cumhuriyet” adını taşıyan ülkenin başkentinde ilan edilmiştir.

Evet, yeni bir döneme girilmiştir: Kuşkusuz hiçbir yeni, eskinin etki ve unsurlarından birden bire, tümüyle ve toptan arınmış olarak kurulamaz. “Kopuş” kavramı üzerinden yapılan tüm spekülasyonlara rağmen, her yeni, bağrından çıktığı eskinin izlerini, etkilerini, biçimsel ve içeriksel kimi öğelerini, alışkanlık-düşünüş tarzlarını taşır ve kendi yenisini her yönüyle oluşturduğu zamana dek, belirli şekilde sürdürür ya da sürdürmeye zorunlu kalır.

“Başkanlık Sistemi”nin, son yüzyıllık “Türk Devlet Sistemi”yle kıyasta, yeni bir sistem getirdiği kesindir. Bu ama, bazı liberallerle kendini “sosyal demokrat” olarak tanımlayan CHP yöneticilerinden bazılarının ileri sürdükleri gibi, “Devleti ortadan kaldıran” bir girişim değildir. Aksine, mevcut burjuva devletinin merkeziyetçi bürokratik yapısı güçlendirilmiş; sermayenin tekelci oligarşik hakimiyeti ile kastsal-zümresel ve padişahçı eski gelenek “melezlenerek”, devletin merkezi vurucu ve yaptırımcı gücünün, daha önce görülmedik ölçüde yoğunlaştırılmasına yönelinmiştir. “Başkan” ve ona bağlı idari kurullar, müdürlükler, birlikler şeklinde yukarıdan aşağıya bürokratik mekanizmasıyla, bağlı ve alt temsil organlarına hiçbir inisiyatif tanımayan kastsal anlayışıyla, bütün görevlendirmelerin ve ömürlerinin “Başkan”ın inisiyatifinde olduğu bir mekanizma ya da aygıt. Ordusu, polisi, MIT’i, Kotrgerillasıyla devlet yerli........

© Evrensel