We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DEBATT: Jägarkåren bör ta sitt ansvar, stoppa användandet av blyhaltig ammunition

2 0 2
12.10.2018

Falukuriren publicerade den 29 september en intressant artikel om hälsorisker med bly runt Falu gruva. Men det sprids fortfarande stora mängder bly i naturen. Sedan blyhaltig bensin förbjöds är det bly från ammunition som är den stora föroreningskällan.

Mängden bly som årligen sprids i svensk natur genom blyhaltig jaktammunition är i storleksordningen 150 ton. Det mesta från hagel men en del också från kulammunition. Från expanderande kulor sprids blyfragment i djurkroppen och jägare som äter mycket viltkött har förhöjda blyhalter i blodet.

Men det........

© dt