We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi svikter ikke Radio-Norge!

1 0 74
12.07.2018

I 2011 vedtok Stortinget å digitalisere radiomediet, og Senterpartiet stemte for innføringen av DAB. Det er viktig å understreke at det lå til grunn betingelser fra Stortingets side da innfasing av DAB ble vedtatt. En av disse var at DAB skulle ha tilsvarende dekning som FM-nettet, før FM ble faset ut. Videre ble det understreket at en rekke politiske og samfunnsmessige hensyn måtte ivaretas i forbindelse med digitaliseringen. Det være seg ytringsfrihet, eiermangfold, beredskap, tilgang til informasjon,........

© Driva