We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mangfold i arbeidslivet

2 0 17
12.07.2018

MeningerArbeidslivet har vært gjennom markante endringer de siste tiårene. Endringer i rammebetingelsene, organisasjonsstrukturer, med mer mål- og resultatstyring og ikke minst; økte krav til medarbeidere. Samtidig er heldigvis arbeidslivet blitt påvirket av blant annet arbeidsinnvandrere, og mennesker med nedsatt funksjonsevne som har fått mange flere rettigheter i arbeidslivet. Diskrimineringsloven skal sørge for at vi ikke blir diskriminert på grunn av kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, og seksuell legning.

Mangfold i arbeidslivet og samfunnet er viktig. Mangfold........

© Drammens Tidende