We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Barbara kao žrtva

9 10 14
13.12.2018

Barbara je žrtva, složni su svi koji su se u bilo kom kontekstu dotakli ove teme. Međutim, treba razgraničiti zbog čega je ona žrtva i ko joj je tu ulogu dodelio.

Prvo, novinarka je bila na događaju kako bi sa lica mesta izvestila o protestu. Ovde treba naglasiti da je novinarski izveštaj forma u kojoj se iznose činjenice o događaju i pojavi, bez ličnih komentara i utisaka. Čak i ako koleginica nije znala kako se izveštaj radi, morala je da zna osnovno pravilo novinarstva – činjenice moraju da odgovaraju istini. U njenoj izvedbi, niti su činjenice odgovarale istini,........

© Danas