We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kritične mase

2 0 12
12.01.2018

Direktna demokratija počinje na nivou lokalne zajednice.

Piše: Ljubica Slavković - Marko Anđelić

12. januar 2018. 15:00

U situacijama sličnim našoj po odsustvu demokratije i slobode govora, korupciji, nasilju i siromaštvu, pokreti poput američkog Kooperejšn Džeksona (Cooperation Jackson) i Sjudad future (Ciudad Futura) iz Argentine odlučuju se za strategiju istovremenog delovanja na dva fronta: u institucijama i van njih. Njihove predstavnike smo sreli u novembru u Napulju, gde smo otišli na poziv građanske platforme Masa kritika (Massa Critica), čiji su aktivisti nedavno bili naši gosti.

Kooperativa nastaje u prestonici Misisipija i nosi njeno ime. Velika većina stanovništva su Afroamerikanci, ali članovi Kooperejšn DŽeksona ističu da privreda glavnog grada leži u rukama male grupe belaca, od kojih su neki iz familija nekadašnjih robovlasnika. Otpor prema ekonomskoj diktaturi je rastao povezivanjem lokalnih zadruga, koje se 2005. godine ujedinjuju. Organizacija kreće od vizije sastavnih delova i načina funkcionisanja budućeg društva, u kom bi........

© Danas