We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Heltid og faste stillinger

1 9 249
12.07.2018

Å ha en jobb å gå til, en lønn å leve og å kunne bidra til fellesskapet, er helt grunnleggende. Når Berit Tevik tar opp kampen mot deltid og midlertidighet i Dagsavisen 26. juni, er det helt på sin plass. Jeg er glad for å si at byrådet står ved hennes side når hun peker på hvorfor det er så viktig å ha en forutsigbar og trygg jobbhverdag. Når jeg har fått arbeid inn i min byrådstittel, er det fordi byrådet ønsker å sende et viktig signal. Uttrykket «Arbeid til alle er jobb nummer en» gjelder som aldri før.

Innlegget til Tevik åpner med sitatet: «Jeg vil bare ha en fast jobb og en liten leilighet, men jeg er kanskje kravstor.» Det er ikke å være kravstor, det er å ville være en del av fellesskapet og å ta ansvar for egen hverdag. Personen bak sitatet har tatt opp dette med sin fagforening. Det er et viktig første skritt, og viser hvorfor fagforeningene er en så viktig del av arbeidslivet vårt. De er arbeidernes vaktbikkjer, og skal påse at vi arbeidsgivere holder oss til avtalene og målsettingene som er satt. Det må de aldri slutte med. Vårt samarbeid handler om å finne de gode løsningene som bringer oss nærmere det som er vår felles målsetting om en heltidskultur der hele faste stillinger er reglen, ikke unntaket.

Det er tre ting jeg vil fremheve. Arbeid for mer heltid tar tid, det er et lederansvar og økt heltid er helt nødvendig for at........

© Dagsavisen