We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fastlåst fastlegekrise

3 3 17
12.07.2018

De jobber i snitt omtrent 7,5 normalarbeidsdager hver uke. Seks av ti fastleder vurderer å slutte som følger av for høyt arbeidspress, viser en undersøkelse en gruppe fastleger og lektorer ved NTNU har gjennomført. Arbeidsforholdene for landets fastleger har vært varslet om i flere år. Begrepet fastlegekrise er blitt hyppig brukt det siste året. Det er en krise som i aller høyeste grad har vært varslet. Likevel skjer det forsvinnende lite.

Hvordan selve grunnmuren i helsevesenet kan få slå sprekker over lang tid, er et mysterium. Men det henger trolig sammen med at fastlegeordningen er blitt beskrevet som en suksess, og samvittighetsfulle leger demmer opp for en arbeidshverdag som egentlig ikke fungerer ved å strekke strikken stadig lengre. Strikken er faretruende nær å ryke.

På grunn av samhandlingsreformen er flere helseoppgaver lagt til kommunene og primærhelsetjenesten, framfor sykehusene. Dermed har fastlegene fått flere oppgaver, uten at det har kommet tilstrekkelig friske midler. Fastlegene må prioritere og «jobbe smartere», men det er en grense for hvor smart du kan jobbe, før det blir for dumt.

Mandag 2. juli valgte Legeforeningen å bryte tarifforhandlingene med staten. De........

© Dagsavisen