We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Klokt å legge ned Ullevål?

2 1 3
12.07.2018

Helseminister Bent Høie uttrykker helhjertet støtte til forslaget om å legge ned Ullevål. Direktør Bjørn Erikstein ønsker å flytte aktiviteten fra Ullevål til nybygg på Rikshospitalet og Aker. Alle ser at bygningsmassen i Oslo universitetssykehus må oppgraderes. Men Eriksteins prosjekt er beheftet med vesentlige uløste problemer. I sykehusenes behandlingsmiljøer skaper derfor ledelsens forslag bekymring, og det helt betimelig å diskutere alternative løsninger.

Sykehusets tidligere direktør Siri Hatlen la fram en ganske annen plan for 7 år siden. Hennes utredning viste at tomta der Rikshospitalet ligger var uegnet for utbygging. Hvis sykehusene skulle samles måtte det derfor skje på Ullevål-tomta. Hatlen valgte en mer pragmatisk løsning, med mindre nybygg både på Rikshospitalet og Ullevål. Første steg skulle være å sette opp et nytt klinikkbygg på Ullevål-tomta. Prosjektet kom aldri i gang fordi Hatlen fratrådte kort tid senere.

Erikstein ønsket å bringe sykehusene i en annen retning. Allerede før han tiltrådte syslet han med tankene om storstilt utbygging på Gaustad. Med Erikstein på plass startet omkampen om Hatlens planer. Det ble........

© Dagsavisen