We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Stressade bilister bekymrar ryttare

3 0 22
12.01.2019

Vi är mycket oroade för vad en ökning på cirka 350 bilar extra om dagen kan innebära, skriver företrädare för Brämhults ryttarsällskap.

Vi är glada att Magnus Sjödahl (KD) uppmärksammar oss som idrottsförening och bemöter vår oro inför pågående detaljplaneprocess med syftet att möjliggöra bostadsbebyggelse intill vårt stall. Om detaljplanen antas hamnar stallet med marker i direkt anslutning till tätbebyggt område.

Vår oro gäller inskränkning av verksamhet och marker på grund av eventuella klagomål från inflyttade rörande allergi, hästlukt med mera. Vår oro berör även den ökade trafiken utmed Kyrkvägen, som är enda vägen vi kan rida på för att komma ut på........

© Borås Tidning