We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lice’nin Ashabül Kehf'inin Çağrıştırdığı

24 0 52
15.12.2018

Ashabül Kehf meselesi tarih ve arkeologya ile ilgili olanların bilgisi dahilinde olan bir konu. Dünyada ashabül kehf’e altyapı oluşturan Yedi Uyurlar Efsanesi ya da ritüeli veya hikâyesinin otuzüç ayrı yerle birlikte anıldığını, bunlardan dördünün de Türkiye sanırları içinde olduğunu biliyoruz. Tarsus (Mersin), Afşin (Maraş), Efes (İzmir) ve Lice (Diyarbakır) yedi uyuyanların mekânsal hikâyesini sahiplenir.

Hikâyesi şudur Yedi Uyurların. Pagan inancına karşı çıkıp tek tanrılı dinin kendi coğrafyalarında öncülleri olmaya soyunan altı genç lanetlenerek katledilmek istenirler. Kaçar gençler dağlara doğru; Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Sazenuş’tur adları altı gencin. Kaçış yolunda bir çobana rastlarlar yanında köpeğiyle. Çoban niye kaçtıklarını sorar. Anlatırlar; putperestliğe karşı çıkıp tek tanrılı dine inandıklarını bu sebeple putperest hükümdar Daikus tarafından lanetlendiklerini! Çoban Kefertutayuş sadık köpeği Qıtmir ile birlikte inandığı gençlere katılır ve birlikte yürüyüp dağın ovaya bakan yüzündeki bir mağaraya sığınırlar.

Hikâye İsa’dan hemen sonraki yüzyılın Roma hükümdarlığı dönemine denk düşer. İlk yüzyıl içinde hükümdarın yakın çevresinden olan ve hükümdarın pagan tebaası nezdindeki itibarını sarsan bu inançsal karşı duruşa şiddetle müdahale eder hükümdar. Peşlerine askerlerini takar. Mağaranın ağzına kadar takip eder gençleri askerler. Merhamet diler gençler askerlerden! Mağaranın ağzını taşla örüp diri diri gömme cezası verip ölmeye yatırırlar gençleri kralın askerleri.

Rivayete göre üçyüz yıl uyurlar yedi genç ve yanıbaşlarındaki köpekleri Qıtmir. Sonra bir gün uyanırlar uykudan acıktıklarını hissederler. İçlerinden biri Yemliha’ya ceplerindeki birkaç gümüş parayı verip kaçtıkları şehre........

© Bianet