We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Är det rätt mot barn att sätta dem till världen?

3 13 747
07.12.2018

Den franska nyhetsbyrån AFP publicerade nyligen en tweet med statistik över vilken klimateffekt olika val i vardagen har och presenterade inlägget med texten: ”Några sätt att minska sitt koldioxidavtryck”. Efter kraftiga reaktioner från flera följare gick man ut och pudlade.

Det som retat upp många var diagrammets sista alternativt, presenterat som det enskilt mest effektiva: ”Avstå från att skaffa ett barn till”.

Statistiken AFP lutar sig mot jämställer ett barn fött i Europa med utsläpp av 60 ton koldioxidekvivalenter i klimatpåverkan. Att avstå från barn är ur denna synpunkt över hundra gånger så effektivt som det näst mest klimateffektiva tipset på listan: att sluta köra bensindriven bil.

”Hur mycket minskar en seriemördare utsläppen?” och ”Ska man sätta ut de barn man har i skogen?” var några av reaktionerna på franska Twitter.

De var möjligen något........

© Aftonbladet