We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ojämlikhetspolitiken en fara för demokratin

6 55 7294
16.09.2018

Under de senaste decennierna har jag varit förföljd av skattesänkningar. Dom djävlarna har sänkt min inkomstskatt gång på gång. Arvsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt har dessutom avskaffats. Det har blivit allt
svårare att göra rätt för sig.

Mitt lidande till följd av denna förföljelse kan visserligen betraktas som måttligt. Dessutom kan jag som alla
andra höginkomsttagare skatteplanera mig förbi överhetens lömska avsikter, fast så att säga åt andra hållet. Man kan lika lätt trixa till sig högre skatt som mer konventionella skatteplanerare trixar till sig lägre skatt. Men det finns skäl att misstänka att mitt beteende därvidlag är tämligen ovanligt inom den lyckosamt gynnade del av befolkningen där jag sorteras in, säg en halv procent.

Människor med mycket höga inkomster tenderar vanligtvis åt uppfattningen att dessa inkomster är rättvisa. Det beror på att de är högerpartister och nog finner högerns grundläggande ekonomiska teori lika sakligt korrekt som moraliskt anständig. Nämligen att rika människor blir flitiga om staten skänker dem pengar. Medan fattiga människor blir lata av statligt understöd. Därför bör man sänka skatterna för de rika och minska på socialbidrag och........

© Aftonbladet