We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nyemission: Nya möjligheter inom läkemedelsforskningen

2 1 9
12.07.2018

Med Phase Holographic Imaging's instrument HoloMonitor går det att studera enskilda celler digitalt under längre tid vilket kan revolutionera läkemedelsforskningen. Instrumentet används redan i laboratorium över hela världen, bland annat i cancerforskningen, och feedbacken är mycket positiv.

Företaget genomför nu en emission för att kunna storsatsa på försäljning och marknadsföring.

Under 10 års tid har det Lundabaserade bolaget Phase Holographic Imaging PHI AB (PHI) utvecklat forskningsinstrumentet HoloMonitor – en holografisk cytometer som bygger på mikroskop-teknik – eller förenklat, ett holografiskt mikroskop.

Företaget verkar på den internationella Life Science Tool-marknaden och riktar i första hand in sig på den prekliniska forskningen med sitt avancerade instrument. HoloMonitor underlättar i den forskning som bedrivs på celler och djur i de sista faserna innan man tar fram nya läkemedel, och innan de således testas på människor.

Peter Egelberg, vd och grundare av PHI, menar att den prekliniska forskningen behöver moderniseras och är i stort behov av nya tekniska innovationer för att förbättra arbetet med de viktiga cellodlingarna.

- Det är förvånansvärt att den prekliniska forskningen har sett nästan likadan ut sedan 1960-talet. Celler odlas i plastbyttor i cellinkubatorn och för att studeras måste de plockas ut och olika substanser tillföras, något som kan ha en inverkan på cellernas reaktioner när de mäts. Det är en av anledningarna till att läkemedelsutvecklingen är både riskfylld och dyr idag. Om laboratoriemetoderna varit bättre hade vi sluppit........

© Affärsvärlden