We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Еврокомисар Крецу: 7000 предприятия и 1500 училища получават пари от ЕС до 2023 г.

6 1 9
12.10.2018

България се справя добре с европарите, проблеми има при ОП “Околна среда” и “Наука и образование”, заяви европейската комисарка по регионална политика Корина Крецу

Еврокомисията предлага 8% увеличение на парите за България в периода 2021-2027 г.

100 000 проекта са застрашени при забавяне на бюджета

Около 80% от публичните инвестиции в България са с европари

- Комисар Крецу, какви промени ще настъпят за България през следващия програмен период и как те ще се отразят на средствата, които страната получава посредством кохезионната политика на ЕС?

- Ние от Европейската комисия вече направихме своето предложение за новия финансов период 2021-2027 г. към Европейския парламент и Съвета на ЕС като съзаконодателни органи.

България е една от най-бедните страни в Европейския съюз с брутен вътрешен продукт на глава от населението едва 48% от средното за ЕС (данни на Евростат за 2017 г.). Сблъскахме се с много предизвикателства, докато сформирахме новия бюджет, въпреки значителното икономическо сближаване между страните членки, което наблюдавахме през последния бюджетен период.

Едно от тези предизвикателства беше Брекзит, с който ЕС загуби втория по големина нетен вносител. Второто предизвикателство бе нуждата да включим в бюджета повече средства за сигурност, контрол на границите и миграция. Въпреки всичко това за първи път в историята на ЕС осигурихме най-големия бюджетен пакет в следващия програмен период да бъде за кохезионната политика. От предвидените 373 млрд. евро почти

80% ще бъдат

предназначени

за по-слабо

развитите региони.

Като индикатор ние използваме БВП на глава на населението, или т.нар. Берлински метод, както и някои други като климатичните промени и т.н. Сравнително ниският просперитет на България оправда нашето предложение да увеличим пакета и усилията за солидарност. Конкретното ни предложение към Европейския парламент и Съвета бе да увеличим бюджета за България с 8%.

За настоящия програмен период 2014-2020 г. общата сума, отпускана за България по европейските структурни и инвестиционни фондове, е 9,9 млрд. евро, а по линия на кохезионната политика е 7,6 млрд. евро.

Европейският парламент и съветът ще имат последната дума не само за финансовото споразумение, но и за промените в регулациите, законодателството и гъвкавостта, които предлагаме.

Призовавам ги да се борят в полза на предложението на комисията, защото наистина мисля, че то е колкото амбициозно, толкова и справедливо и балансирано.

Би било много добре, ако имаме разбирателство между страните членки възможно най-скоро. Амбициите ни са да постигнем това........

© 24 Часа