We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Александър Миланов: Всички коли за бизнес да имат право на ДДС кредит

2 0 21
30.10.2018

Делът на дизеловите автомобили леко ще намалее през следващите години, но ще останат основен фактор

- Г-н Миланов, вие като председател на Асоциацията на автомобилните производители в България (ААП) как ще коментирате подготвяните промени в данъчната политика на автомобилния парк у нас?

- Наличието на воля за адаптиране и модернизиране на данъчната политика само по себе си е позитивна промяна. В отделни детайли - например засилването на тежестта на екологичните компоненти в методиката на определянe на данъчната тежест, то води в правилната посока. Разгарялата се дискусия в обществото и медиите обаче показва, че темата лесно ескалира в неправилна посока. Според нас са необходими корекции на посочената методика в три основни направления: 1. Екологичната компонента не е достатъчно категорична. Подкрепата за обновяването, модернизирането и подобряването на екологичния отпечатък на автомобилния парк трябва да бъде по-категорична.

Екологична подкрепа би трябвало да имат автомобили, които отговарят на действащите изисквания. Специално внимание в новата наредба е обърнато на електрическите автомобили, но с оглед на трансформацията на автомобилния парк е изключително важно и подчертаването на ролята и на Plug-in хибридите (PHEV), особено с оглед на това, че тяхната експлоатация в големите населени места

ще доведе до

нулеви локални

емисии

2. Диференциацията при въвеждането на различно остойностяване на 1 квт мощност на автомобила в зависимост от мощностния клас не е достатъчно обоснована. Сегашната методика допуска отклонения от до 20 пъти. 3. Социалният ефект от адаптацията в данъчното законодателство не трябва да се търси толкова в еднократното повишение в разходната част за определени потребители, а по-скоро в цялостния народностопански ефект, ограничаване на сивата икономика, понижаване на тежките последствия за човешкото здраве, които лошо поддържаните и амортизирани автомобили нанасят. За нас, а мисля, че за всички потребители и стопански субекти е изключително важно правото на ДДС кредит за служебно ползване да се разшири върху всички категории леки автомобили. На пръв поглед изглежда, че подобна мярка ще ощети държавния бюджет. Реалните последствия трябва да се търсят по-скоро в предоставянето на свобода и гъвкавост на предприятията при подбора на тяхната флотилия,........

© 24 Часа