We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

VƏTƏNƏ, TORPAĞA, İNSANA BAĞLI ŞAİR

8 0 0
12.01.2018

Qüdrət Minhacoğlunu təzə tanımışam. Günlərin bir günü onun "Bir də görüşək" şeirlər kitabını mənə verdilər. Gözəl şairəmiz Qiymət Məhərrəmlinin həmin kitaba yazdığı ön sözdən ("Könlümdür ilhama gətirən məni") məlum oldu ki, Qüdrət müəllim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, bir neçə şeir kitabı da çapdan çıxıb. Qiymət xanım Qüdrət müəllimin şeirlərindəki işığı, hərarəti, səmimiyyəti, təbiiliyi və ən başlıcası, sözə vurğunluğu çox yaxşı mənalandırır.

Bu il, fevralın 26-da Qüdrət Minhacoğlunun 60 yaşı tamam olur. Ona könül xoşluğu, can sağlığı, şeirlərindəki o işığı, Vətənə, torpağa, insana bağlılığı həmişə qoruyub saxlamağı arzulayaq.

Şeirlərini oxuyuram. Altmış illik bir ömrə hopan, ruhuna, mənəvi dünyasına sevinclər bəxş edən şeiriyyətin qövsi-qüzehini, işığını hiss edirəm.

Bir müəllim, ziyalı, şair ömrünün fərəhini, qəmini, ağrısını, həyati qayğılarını, torpağa, elinə-ulusuna doğmalığı, Vətənə məhəbbətini əks etdirir bu şeirlər. Mən Qüdrət müəllimin şairliyi barədə böyük təriflər, təşbehlər işlətmək niyyətindən uzağam. O, nə Səməd Vurğundur, nə Hüseyn Arif, nə Bəxtiyar Vahabzadə, nə Məmməd Araz, nə də Əliağa Kürçaylı. Bu ustadlar onun mənəvi müəllimləri olub. Amma Qüdrət Minhacoğlu bütün şeirlərində özü olmağa, öz şair obrazını yaratmağa can atıb. Yəni Qüdrət Minhacoğlunu bir şair kimi tanıtmağa çalışıb.

Şeirləri çox sadə, rəvan dildə yazılıb. Mövzuları tanışdır: bu gün - XXI əsr Azərbaycan insanını - ziyalısını nə düşündürürsə, Qüdrət Minhacoğlu o düşüncələri şeirə çevirir.

"Qürbətdə gül açır, çiçək də bitir, Doğma yurd-yuvamda bitəndən danış, Mənə doğma yurddan, vətəndən danış" - bu misralar Vətənə məhəbbətin lap adi də olsa, bir təzahürüdür. Amma Vətən deyəndə bu gün gözlərimiz önünə Qarabağ gəlir. Böyük dərdlərimizin ən böyüyü.

Bakı da, Naxçıvan da,........

© Ədalət