We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Пътят на коприната» - исторически ракурси

4 0 11
12.07.2018

/Поглед.инфо/ От момента, в който човечеството напуска първобитното си състояние (т.нар. «варварство») и тръгва по пътя на цивилизационното развитие, възниква многообразието на цивилизационните огнища(1, Понятието „цивилизация“ несъмнено е многозначно, многосмислово и многоаспектно. Според шотландския учен и философ Адам Фъргюсън(1723-1816), който е сред пионерите, опитали се предложат научно определение на същото, цивилизацията е стадий в развитието на човечеството, характеризиращ се с формиране на развита система на разделение на труда, поява на градове, значително имуществено и социално разслоение, както и наличие на писменост, като условие за възникване на културни институции. Именно Фъргюсън въвежда разделението на световната история на „варварство“ и „цивилизация“. Като цяло днес се смята, че не съществува единна методология и систематика на цивилизациите.). Това от своя страна поставя в практически план въпросът за взаимоотношенията между цивилизациите. Не бива да се отрича, че в мнозинството от случаите тези взаимоотношения са по-скоро на бойното поле, отколкото по линия на мирните взаимодействия, включващи търговия и културен обмен.

Именно такава ситуация на значима междуцивилизационна конфликтност в историческото минало на човечеството, която за съжаление продължава до ден днешен, поставя като животрептуща и важна темата за «Пътя на коприната» или по-точно «Великия Път на коприната». Основната цел на дадения материал е, като се изхожда от тази тематична значимост и актуалност, да направи кратък основен преглед на мотивите и причините на възникването, както и параметрите на функционирането на тази най-мащабна комуникация в Древността и Средновековието.

1.Условия, предпоставки и фактори на възникване, както и параметри на функциониране на „Великия път на коприната“ в Древността

Наименованието „Път на коприната“(кит. ез. 絲綢之路- sīchóuzhīlù) се „ражда“ късно. То идва от немски език - „Seidenstraße“. Дадено е от немския географ Фердинанд фон Рихтхофен, осъществил седем експедиции до Китай в периода 1868-1872 г. Тази най-голяма мирна „магистрала“ в историята на човечеството в Древността и Средновековието има своите военни корени. Походите на Александър Македонски дават възможност на Запада и Изтока – тези два полюса на единното човечество да се опознаят.

„Пътят на коприната“ се установява не на „голо място“. По този маршрут съществуват т.нар. „Степни пътища“, прокарвани от различни евразийски чергарски народи. При това следва да се има предвид, че „Великият Път на коприната“(ВПК) никога не е бил единна магистрала. Съществували са различни маршрути, включително морски пътища.

Като важно условие по създаването на ВПК е нуждата на китайците от полускъпоценни камъни и породисти арабски коне, срещу които те предлагат коприна. Първа стъпка в това отношение е направена по........

© Поглед Инфо